Daivos Račelytės tinklalapis

Metodinė medžiaga

Konfliktų studijų pagrindų seminarų temos:

1. Konflikto ratas (apie konfliktų priežastis, šaltinius: kaip spręsti konfliktą, atsižvelgiant į tai, dėl ko jis kilo, ką palietė).
2. Konflikto interesų trikampis (kaip išsiaiškinti ir dirbti su skirtingų tipų interesais).
3. Ribos ir normos (apie ribų vaidmenį konfliktuose ir konfliktų, kylančių dėl ribų nebuvimo, neaiškumo, nesilaikymo valdymą).
4. Interesų, teisių, galios modelis (apie interesais, teisėmis ir galia grįstų strategijų naudojimą bei tikėtinas pasekmes).
5. Pasitikėjimo dinamikos modelis (apie atsakomybės bei kaltės priskyrimą, pasitikėjimo kūrimą bei praradimą).
6. Konflikto dimensijų modelis (apie pažinimo, emocijų bei elgesio matmenis nagrinėjant ir sprendžiant konfliktą).
7. Socialinių stilių modelis (apie socialinių, arba bendravimo, stilių įtaką ir taikymo galimybes sprendžiant konfliktus).
8. Judėjimo „už konflikto“ modelis (apie negrįžtamų pokyčių, įvykusių konflikto metu, priėmimo procesą).
9. Derybų sprendžiant konfliktus sunkumai (apie derybų aklaviečių įveikimą; apie būdus, kaip atpažinti sunkiai įveikiamus konfliktus, ir trečiųjų šalių pagalbą).
10. Konfliktų koučingas (ugdomasis vadovavimas) Kaip trečioji šalis gali padėti konflikto šaliai, jei kita konflikto šalis nesutinka dalyvauti mediacijoje ar kitais būdais sprendžiant konfliktą.